Εικόνα της πλοίο μεγάλο στόν τοίχο

πλοίο μεγάλο στόν τοίχο

πλώρη - πρύμνη 21εκ.  καπνός 27εκ.

 

€110,00
Σχόλια προϊόντος