Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: στο e-mail bles@otenet.gr  ή στο τηλέφωνο 2284033055

Η διευθυνσή μας είναι :                                                                                                                                        ;

Σπύρος Καραλής

Απολλωνία

84003 Σίφνος