Εικόνα της παράκεντροι κύκλοι

παράκεντροι κύκλοι

μήκος 43 εκ. διάμετροι κύκλων 1,2 και 0,9εκ.

 

€340,00
Σχόλια προϊόντος