Εικόνα της καρδιά σφυρλατη

καρδιά σφυρλατη

5,2Χ4,8εκ πάχος σύρματος 0,2εκ.

 

€42,00
Σχόλια προϊόντος