Εικόνα της μικρό πλοίο στόν τοίχο

μικρό πλοίο στόν τοίχο

πλώρη - πρύμη 16εκ.  καπνός περίπου 21εκ.

 

€90,00
Σχόλια προϊόντος